orangeBird

Vägledning vid en utlandsvistelse

Vägledning för internationell rörlighet handlar om att kunna stötta den sökande både före, under och efter en utlandsvistelse. Här kan du ta del av praktiska metoder, texter och annat material som kan bidra till själva vägledningsinsatsen vid studier, praktik och arbete i andra länder.


turquoiseBird

Möjligheter – program & på egen hand

Att spendera en tid utomlands och uppleva vardagen där innebär nya erfarenheter och nya perspektiv. Internationella erfarenheter kan både öppna nya karriärvägar och bidra till nya intresseområden. Här får du information om hur man kan ta sig ut, både inom ett program och på egen hand.


Vinröd fågel

Mobilitet i teori & praktik

Internationellt utbyte och samarbete blir allt viktigare i vår globala värld. Här kan du läsa om de initiativ som har tagits för att främja mobiliteten både på nationell och europeisk nivå. Här hittar du också information om praktiska förberedelser inför en utlandsvistelse.